Komitet Główny

Skład Komitetu Głównego Olimpiady "Buduj z Pasją" na lata 2020-2025Podst. prawna: Rozp. MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. /z późń. zm./
Przewodniczący: mgr inz. Marek Serafin
Z-ca: mgr inż Elżbieta Smereczyńska
Sekretarz: mgr inz. Mariusz Lach
Członkowie: mgr Krystyna Kobylakiewicz, mgr inż. Zuzanna Masłoń,  mgr inż. Krzysztof Kubiak
mgr inż. Magdalena Pytka – Leśnik, mgr inż. Aleksander Błaszczak, mgr Marek Ignasiak
Dodatkowo Zarząd Stowarzyszenia Edukacji Budowlanej w każdym roku wskazuje dwóch przedstawicieli Generalnego Sponsora do prac Komitetu Głównego.