Prezes

Marek Serafin- nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZS nr 3  im. W. Sikorskiego oraz w CKZ w Tarnobrzegu. 

Wiceprezes

Elżbieta Urbańska-GolecDyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu

Sekretarz

Elżbieta Smereczyńska- Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. F. Bielińskiego w Górze Kalwarii

Skarbnik

Mariusz Lach- Kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu