INFORMACJE ORGANIZACYJNE- FINAŁ

Informacje organizacyjne

1.     Finał Centralny odbędzie się w dniach 27-29 maja 2022 roku w Zespole Szkół nr 3 i Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Św. Barbary 1 b, 39-400 Tarnobrzeg  (przyjazd do godz. 12.00).

2.     Zakwaterowanie uczestników i opiekunów – Internat Zespołu Szkół nr 3                 w Tarnobrzegu.

3.     Etap będzie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w tym terminie reżimie sanitarnym.

4.     Materiały i narzędzia do przeprowadzenia Finału zapewnia Organizator.

5.     Każdy uczestnik przywozi ze sobą kalkulator prosty,  przybory do pisania i rysowania (linijka, ekierka, ołówek, gumka).

6.     Ubrania robocze dla drużyn zapewnia Organizator. Uczestnicy mają własne buty robocze zgodnie z zasadami bhp!

7.     Proszę wypełnić i przywieźć ze sobą zgody/oświadczenia na wykorzystanie wizerunku uczniów i opiekunów (w przypadku uczestników niepełnoletnich odpowiedni druk podpisuje opiekun uczestnika).

Zgody zostaną przesłane po potwierdzeniu Państwa udziału w olimpiadzie do dnia 15.05.2022 r.

8.     Zgodnie z § 4 pkt. 4.6.3. Regulaminu w zawodach III stopnia biorą udział drużyny w składzie osobowym takim samym jak w zawodach II stopnia. Zmiana składu osobowego drużyny powoduje utratę prawa uczestnictwa w zawodach III stopnia.

9.     Koszty dojazdu uczestników na Finał pokrywa macierzysta szkoła.

10. Opłata organizacyjna dla uczestników i opiekunów wynosi 220,00 zł od osoby. Uczestnicy i opiekun, których szkoła opłaciła składkę członkowską w SEB wnoszą opłatę w wysokości 160,00 zł/osobę /pozostałą kwotę refunduje Stowarzyszenie/ Opłata obejmuje następujące koszty:

­   zakwaterowanie

­   wyżywienie (zgodnie z harmonogramem Olimpiady),

­   transport z dworca PKS/PKP do szkoły oraz opłata autokaru na wycieczkę,

­   bilety wstępów,

­   bufet kawowy.

WAŻNE: prosimy o zabranie własnych ręczników!

11. Konto do dokonywania wpłat: Santander Bank Polska S.A
62 1090 2705 0000 0001 4426 1015  w tytule „Olimpiada” i nazwa Państwa szkoły

12. Wpłat należy dokonać na podstawie wystawionej noty/rachunku przez SEB, dane do wystawienia not księgowych należy przesyłać na adres: seb@zs1.wielun.pl do dnia 12.05.2021 r.

Osoby do kontaktu:

­   zakwaterowanie:, kierownik internatu tel. 504023159

­   sprawy organizacyjne: Marek Serafin 668438356

                  -     opłaty/noty księgowe: Mariusz Lach tel. 600462582


Informacje organizacyjne Olimpiada Buduj z Pasją Tarnobrzeg.pdf

Saint Gobain Polska - Sponsor Główny Finału Olimpiady

Marki Isover Rigips Weber Grupy Saint - Gobain POLSKA obecne na Finale Olimpiady "Buduj z Pasją" 27-29 maja w Tarnobrzegu! Wzorem poprzednich lat Grupa wspiera SEB w organizacji zawodów finałowych /materiały, nagrody, szkolenia, udział w Jury/.

Integer acam

Wyniki etapu okręgowego
Olimpiady
"Buduj z Pasją" edycja 2022


Komitet Główny Olimpiady „Buduj z Pasją” informuje, że w tegorocznym Finale Centralnym zgodnie z § 4 pkt 4.5.8 Regulaminu Olimpiady "Buduj z Pasją" podział miejsc w finale wygląda następująco:

Okręg lubelski- 2 drużyny

1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II Radzyń Podlaski
2. Zespół szkół nr 3 w Kraśniku

Okręg łódzki- 1 drużyna

1.  Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu

Okręg sandomierski- 2 drużyny + Gospodarz

1. Technikum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Rzeszowie

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Limanowej

                            3. GOSPODARZ: Zespół Szkół nr 3 CKZ w Tarnobrzegu

Okręg śląski- 2 drużyny

1. Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku

2. Zespół Szkół Budowlano- Ceramicznych w Gliwicach

Okręg mazowiecki- 2 drużyny

1. Technikum Architektoniczno- Budowlane w  Warszawie
2.  Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku

5. Okręg pomorski – 2 drużyny

1. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie

2. Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie

6. Okręg wielkopolski- 2 drużyny

1. Zespół Szkół Rolniczo- Budowlanych w Lesznie
2.  Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu

Dodatkowo /ze względu na możliwości organizacyjne/ 1 miejsce dla szkoły, która zdobyła najwyższą ilość punktów, a nie uzyskała kwalifikacji w okręgach:

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Marszałka Piłsudskiego w Skierniewicach /okręg łódzki/


Okręg lubelski.pdf
Okręg łódzki.pdf
Okręg mazowiecki.pdf
Okręg pomorski.pdf
Okręg sandomierski.pdf
Okręg śląski.pdf
Okręg wielkopolski.pdf
Protokół z posiedzenia komisji.pdf

Etap okręgowy - ważne informacjeInformacje szczegółowe

1. Etap okręgowy odbędzie się w dniu 10 marca 2022 roku w siedzibach okręgów (przyjazd - godz. 9.00-9.30).
2. Etap będzie przeprowadzony w reżimie sanitarnym, każdy uczestnik i opiekun musi posiadać maseczkę. Płyn dezynfekcyjny zapewnia organizator etapu okręgowego. Zasady korzystania z maseczek i rękawiczek ochronnych – jak na egzaminie maturalnym.
3. Materiały do przeprowadzenia etapu okręgowego - zgodnie ze z specyfikacją zabezpiecza organizator etapu okręgowego.
4. Każdy uczestnik przywozi ze sobą kalkulator prosty i przybory do pisania i rysowania (linijka, ekierka, ołówek, gumka).
5. Ubranie robocze (wyjątkowo w tym roku) nie jest wymagane.
6. Proszę wypełnić i przywieźć ze sobą zgody/oświadczenia na wykorzystanie wizerunku uczniów i opiekunów (w przypadku uczestników niepełnoletnich odpowiedni druk podpisuje opiekun uczestnika).
7. Koszty dojazdu uczestników do ośrodków okręgowych pokrywa macierzysta szkoła.

Harmonogram olimpiady BUDUJ z PASJĄ- etap okręgowy

Zawody okręgowe 10 .03. 2022 (czwartek)
Zawody okręgowe odbędą się w siedzibach okręgów.

9.00 – 9.30 rejestracja uczestników zawodów
9.30 – 9.50 powitanie gości
10.00 -11.00 etap pisemny (test teoretyczny)
11.00 – 12.00 przerwa kawowa - prezentacja firmy Makita
12.00 – 13.30 etap praktyczny (wykonanie zadania w zespołach dwuosobowych)
13.30 zakończenie zawodów i rozdanie upominków/dyplomówTesty i zadania z 2021 r.

Zadanie praktyczne_final2021.pdf
Test finał_2021 .pdf
ZADANIE PRAKTYCZNE -okreg2021.pdf
test-okręg 2021.pdf

Ogłoszenia Komitetu Głównego Olimpiady

Ogłoszenie 1

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju Komitet Główny Olimpiady „Buduj z Pasją” podjął decyzję o przeprowadzeniu części praktycznej etapu okręgowego w formie opisowej. Termin pozostaje bez zmian – 10.03.2022 r.


Ogłoszenie 2

Komitet Główny Olimpiady „Buduj z Pasją” podjął decyzję o stworzeniu dla Edycji 2022 „Banku pytań” z części teoretycznej, z którego będą losowane pytania na etap okręgowy i centralny.

W związku z tym prosimy o opracowanie przez Komitety Szkolne szkół zgłoszonych do Edycji 2022 Olimpiady 40 pytań i przesłanie zestawu na adres poczty: seb@zs1.wielun.pl z dopiskiem „Bank pytań 2022”. Termin nadsyłania pytań – 10.01.2022 r.

Formularz zgłoszeniowy - UCZNIOWIE
etap okręgowy

Dziękujemy za zgłoszenia szkół do tegorocznej edycji Olimpiady BUDUJ z PASJĄ. Poniżej do pobrania formularz zgłoszeniowy uczniów do zawodów okręgowych. Prosimy o odsyłanie go do ORGANIZATORÓW OKRĘGÓW- dane dostępne na podstronach poniżej!

Formularz zgłoszenia uczniów.pdf

INFO: Zakres wiedzy i umiejętności w roku szk. 2021/22

Komitet Główny Olimpiady „Buduj z Pasją „ informuje, że w edycji 2021/22 Zakres wiedzy i umiejętności Olimpiady „Buduj z Pasją” obejmuje następujące kwalifikacje:

BD.14 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

BD.29 - Wykonywanie i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych

BUD.12 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.06 - Wykonywanie izolacji budowlanych

 

Przewodniczący Komitetu Głównego

/mgr inż. Marek Serafin/

Harmonogram rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że tegoroczna edycja /XI/ "Olimpiady Buduj z Pasją" ma następujący harmonogram:

-         Zawody I stopnia /etap szkolny/ do 30.11.2021 r./

-          Zawody II stopnia /etap okręgowy/- 10.03.2022 r.

-         Zawody III stopnia /etap centralny/ - 27-28.05.2022 r.
Zgłoszenia szkół za pomocą formularza zgodnie z regulaminem do 15 października 2021 r.

Organizatorem Etapu Finałowego jest Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii /woj. mazowieckie/.

Zakres Olimpiady:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-z-22-kwietnia-2020-r-w-sprawie-wykazu-olimpiad-tematycznych-i-turniejow-zwiazanych-z-wybranym-przedmiotem-lub-dziedzina-wiedzy

Formularz zgłoszeniowy /należy pobrać, wypełnić i odesłać skan na adres seb@zs1.wielun.pl lub szkoły - siedziby okręgu.WAŻNE! Deklaracja udziału szkoły w Olimpiadzie "Buduj z Pasją"

Poniżej do pobrania wzór deklaracji obowiązującej w roku szkolnym 2021/22. Prosimy Państwa o wystawianie w każdym roku szkolnym nowej grupy uczestników. 

deklaracja_startu_szkolyBzP.pdf