Zadanie współfinansowane przez MEiN 

   Zadanie publiczne pn. "Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów tematycznych związanych z wybrana dziedzina wiedzy w latach szkolnych 2022/2023, 2023/24, 2024/2025".

Terminy i zakres Olimpiady
na rok szkolny 2022/23

Informujemy, że Uchwałą Komitetu Głównego terminy Olimpiady na rok 2022/23 są następujące:- Szkoły przeprowadzają swój etap wewnętrzny do 30.11.2023 r. 
Protokół z eliminacji szkolnych przesyłany jest do SZKÓŁ_ SIEDZIB OKRĘGÓW.
Z każdej szkoły zgłaszany jest JEDEN ZESPÓŁ /dwóch uczniów/
- Eliminacje okręgowe planowane są na 16 marca 2023 r. Etap okręgowy zawiera zadanie teoretyczne oraz praktyczne /z wykonaniem/.
ZAKRES TEMATYCZNY NA ROK SZKOLNY 2022/23 OBEJMUJE WYMAGANIA :
Kwalifikacja BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych
 i wykończeniowych

Formularz zgłoszenia uczniów do zawodów okregowych

Etap szkolny - wyniki.pdf

Deklaracja udziału szkoły w Olimpiadzie r. szk. 2022/23

UWAGA WAŻNE! Deklaracje należy odsyłać do Szkół Okręgów w polu DW proszę wpisać seb@zs1.wielun.pl
Deklaracja Udziału w Olimpiadzie.pdf