Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej powstało w listopadzie 2019 roku, to nowa inicjatywa podjęta przez przewodniczących regionów i członków Kapituły Olimpiady "Buduj z Pasją", która pozwoli między innymi kontynuować wspólne dzieło, jakim były dotychczasowe edycje tej Olimpiady.

Jesteśmy pasjonatami kształcenia zawodowego, zależy nam na integracji środowisk szkół, firm, instytucji, uczelni wyższych oraz organizacji działających na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego w branży budowlanej w Polsce.

Najważniejszymi celami Stowarzyszenia są:
-Integracja środowiska osób zaangażowanych w kształcenie budowlane w Polsce.

-Wspieranie w organizacji turniejów, zawodów, Olimpiady "Buduj z Pasją" i innych form aktywności i integracji środowiska szkół prowadzących kształcenie budowlane w Polsce.

-Przeprowadzenie finałów turniejów, zawodów, Olimpiady "Buduj z Pasją" oraz wsparcie szkół przeprowadzających zawody regionalne.

-Współpraca z przedsiębiorstwami i instytucjami, rzemiosłem, organizacjami pozarządowymi i innymi, na rzecz rozwoju i podnoszenia jakości kształcenia szkół prowadzących kształcenie w branży budowlanej.

-Działania wspierające szkoły prowadzące kształcenie budowlane w zakresie pozyskiwania środków dydaktycznych i innych do realizacji kształcenia zawodowego.

-Wspieranie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji w zakresie kształcenia zawodowego wśród nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.

-Współpraca z instytucjami organizującymi i nadzorującymi kształcenie zawodowe w Polsce /np. MEN, Kuratoria Oświaty, samorządy lokalne, CKE i OKE/ na rzecz rozwoju i wspierania aktywności środowiska szkół prowadzących kształcenie budowlane.

-Współpraca z uczelniami wyższymi w Polsce.

-Wspieranie szkół prowadzących kształcenie budowlane w organizacji zawodów sportowych i krzewienia kultury fizycznej.

-Promocja kształcenia zawodowego a w szczególności w branży budowlanej w Polsce.


DOŁĄCZ DO NAS!

DeklaracjaSTOWARZYSZENIE .pdf
FORMULARZ ZGLOSZENIA szkoły do SEB.pdf