Informacja Zarządu 

Informujemy, że w dniu 2 września 2023 r. na posiedzeniu wyjazdowym we Wrześni Zarząd Stowarzyszenia Edukacji Budowlanej zaakceptował wniosek Komitetu Głównego Olimpiady o zakresie programowym Olimpiady na rok szkolny 2023/24.Po rozmowach z Partnerami zakres został ustalony na treści powiązane z kwalifikacjami BUD.11  Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych oraz BUD.12  Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. Terminy : do 30 października szkoły przesyłają deklarację udziału. Etapy szkolne mają charakter wewnętrzny, przy czym należy pamiętać, że zadania szkolne powinny sprawdzać wiedze i umiejętności. Deklaracja dostępna https://seb.edu.pl/olimpiada-buduj-z-pasj%C4%85/edycja-2024Ze względów organizacyjnych etap okręgowy w okręgu Wielkopolska realizowany będzie w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni.Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 

Wieluń, dn. 11 lipca 2022 r.

S/03/07/2022

 

 

Zawiadomienie

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Budowlanej informuję, że w dniach 29-31 lipca 2022 r. w ZSZ im. Marszałka F. Balińskiego w Górze Kalwarii ul. Budowlanych 14 odbędzie się WALNE ZGROMADZENIE członków Stowarzyszenia. Początek 29 lipca 2022 r. /piątek/ godz. 11.

W programie:

29 lipca 2022 r.

1) Złożenie sprawozdania za rok działalności- Zarzad SEB.

2) Złożenie sprawozdania Olimpiady "Buduj z Pasją" - edycja 2022- Komitet Główny Olimpiady

3) Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat Konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie organizacji zadania publicznego- organizacji kolejnych edycji olimpiady "Buduj z Pasją" i przyznanego dofinansowania do organizacji.

4) Przedłożenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia- Skarbnik SEB.

5) Udzielenie Absolutorium Zarządowi.

6) Omówienie organizacji konferencji, na którą Stowarzyszenie zdobyło grant w ramach konkursu "Młode NGO" z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

7) Omówienie organizacji "Dnia Budowlańca"- wrzesień 2022.

8) Przedstawienie planu rozwoju Stowarzyszenia na najbliższe lata.

9) Opracowanie planu pracy Stowarzyszenia na rok szkolny 2022/23.

30 lipca 2022 r.

10) Rozpatrzenie wniosków nowych członków Stowarzyszenia.

1. Posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady "Buduj z Pasją".

2. Opracowanie harmonogramu Olimpiady na rok szkolny 2022/23

3. Zespół roboczy- przedstawiciele Komitetów Regionalnych.

4. Opracowanie budżetu na XII edycję.

5. Przygotowanie informacji prasowych oraz ulotki informacyjnej dla szkół.

6. Sprawy rożne.

31 lipca 2022 r.

1. Spotkanie z przedstawicielami firm- Partnerów Stowarzyszenia Edukacji Budowlanej.

2. Zwiedzanie inwestycji publicznych dedykowanych oświacie na terenie Powiatu Piaseczyńskiego.

Zakończenie Zjazdu planuje się 31 lipca ok. godz. 13.

 

                                              W imieniu Zarządu

                                        /  Wiceprezes  Elżbieta Urbańska- Golec/

Członkowie

A.Błaszczak - ZSB Lublin
S. Bernaś - CKZIU Sosnowiec
M. Ignasiak- ZS nr 1 Wieluń
K. Kobylakiewicz - ZSTiO Sandomierz
K. Kałuża - ZS nr 1 Wieluń
B. Kochner - ZSB nr 1 Poznań
K. Kubiak - ZSB nr 1 Poznań
M. Lach - ZS nr 1 Wieluń      
Ł. Małolepszy -ZS nr 1 Wieluń
Z. Masłoń - ZSB-C Gliwice
R. Sawicki - ZSB nr 3 Tarnobrzeg
E. Smereczyńska - ZSZ Góra Kalwaria
J. Stasiowski - ZSB Włocławek
M. Serafin - ZSB nr 3 Tarnobrzeg
E. Urbańska-Golec  - ZS nr 1 WieluńR. Figacz- CKZ Staszów
A. Trześkowski- ZS nr 1 Mińsk Mazowiecki 
-G. Popis- CKZ nr 1 Warszawa

                                  
ZAPRASZAMY PRZEDSTAWICIELI SZKÓŁ BUDOWLANYCH W POLSCE DO WSPÓŁPRACY I CZŁONKOSTWIE W STOWARZYSZENIU. 
ZGŁOSZENIA:
seb@zs1.wielun.pl