Region Wielkopolski

Przedstawiciel- Krzysztof Kubiak

Dyrektor: Krzysztof Kubiak
Adres: Rybaki 17, 61-883 Poznań
Email: sekretariat@zsb1.poznan.pl
Telefon: 61 853 45 11

Region Wielkopolski obejmuję szkoły budowlane z województwa opolskiego i płd. część wielkopolskiego. Lista Szkół:

-Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Casino we Wrześni

-Zespół Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu    

-CKZiU nr 1 "Budowlanka" Zielona Góra 

-Technikum Budowlane w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi   

-Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim

-Centrum Kształcenia zawodowego i ustawicznego "Elektryk" Nowa Sól 

-Zespół Szkól Budowlanych Szczecin 

-Technikum Budowlane im. gen. Wł. Andersa w Poznaniu